Vrouwe Justitia | cartoon De rechtsstaat - justitie rechtspraak - spotpen.nl

spotpen.nl : cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties - zoeken

Ga naar de inhoud
Inhoud 18
vrouwe justitia cartoon
1684.

De trias politica (driemachtenleer, scheiding der machten) is de opvatting dat de staat opgedeeld moet zijn in drie onafhankelijke organen die wel op elkaars letten. ----- Dit zijn de wetgevende, de uitvoerende en de rechtsprekende macht.

----- Zo krijg je dus óók een onafhankelijke justitie. ----- Vrouwe Justitia is van oorsprong een Romeinse godin en naderhand de personificatie van het recht. De blinddoek betekent zonder aanziens des persoons, onpartijdigheid (Slechts de feiten en de daden). De weegschaal is de afweging van de bewijzen en getuigenissen tijdens de rechtzaak. Het zwaard duidt op het vonnis. (Soms wellicht letterlijk ...) ----- In veel landen staat de rechtsstaat echter onder zware druk of bestaat rechtvaardigheid niet meer. 01.02.18

► Info
Terug
• copyright tekeningen • spotpen.nl •
Terug naar de inhoud