cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

Ga naar de inhoud

Vloeken | cartoon | pastoor priester

Inhoud 4
341.

Als je op je duim slaat bij het timmeren, voel je wellicht minder pijn als je luid en duidelijk vloekt: God-ver-do...o...o..m-m...e!!!-----Onderzoek naar het gebruik van krachtermen: De defensieve reflex zorgt voor minder pijn - Luid en verschrikkelijk vloeken is goed voor de mens.

-----Maar ... De Bond tegen het Vloeken omschrijft vloeken als het misbruiken of het onteren van Gods naam of van Jezus' naam.

-----Vloeken ontstaat vanuit pijn, verbazing, verbijstering, teleurstelling, ontsteltenis, verdriet, frustratie, verontwaardiging of uit op nog andere manieren aan te duiden (meestal) negatieve gevoelens.

-----De Bond tegen het Vloeken:

Men kan ook godslasterlijke taal uiten zΓ³nder de naam van God expliciet te noemen.

Als men de naam van God moedwillig, opzettelijk of doelbewust misbruikt, spreken gelovigen, zoals de Bond tegen het Vloeken, van godslastering.

Een vreemd woord daarvoor is blasfemie.

----- 18.07.09

► Info
Terug
• copyright tekeningen • spotpen.nl •
e-mail-logo spotpen.nl
spotpen.nl : cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties - zoeken
Terug naar de inhoud