cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

Ga naar de inhoud

Slim | cartoon

Inhoud 21
1950.

'De slimste mens' is een tv-quiz (kwis)-----

'Kwis' mag รณรณk volgens de Taalunie-woordenlijst----- Presentatie: De quiz wordt gepresenteerd door Philip Freriks----- Maarten van Rossem hangt er als commentaar leverend en adviserend 'orakel' bij, dat murmelend, brommend vooraf geplande dingen vertelt.......

----- Inhoud: In de quiz gaat het niet om parate kennis, maar om het leggen van verbanden en het vinden van overeenkomsten (associaties).-----

De verpakking: Simon Freriks speelt af en toe de ietwat onnozele met zijn waarschijnlijk deels ingestudeerde vragen die hij aan 'adviseur' van Rossem stelt.----- Een enkele maal komt van Rossem zelf in actie met een 'brommerige' opmerking.

----- Nederland wordt geacht dit grappig te vinden...... Ha! Ha!

----- Afgaande op de kijkcijfers vindt een groot deel van tv-kijkend Nederland de quiz ( kwis ) goed.

----- Regie: Het publiek in de studio reageert applaudiserend op de handbewegingen van de 'aanjagers'.

----- Je ziet een enkele maal zelfs een (gehoorzame) kandidaat voor zichzelf klappen....

----- Zie ook ► cartoon 1014

----- 01.09.19

► Info
Terug
• copyright tekeningen • spotpen.nl •
e-mail-logo spotpen.nl
spotpen.nl : cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties - zoeken
Terug naar de inhoud