cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

Ga naar de inhoud

Sky Radio baby van het jaar| cartoon

Inhoud 4
309.


Radiononsens - Een wolk van een baby -


-----Wedstrijd -- Wie heeft de mooiste baby?

Sky Radio Baby van het Jaar 2009.
Medewerkers van Sky Radio en partners zijn uitgesloten van deelname aan de actie.


Het woord baby komt uit het Engels.

-----Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

-------► Het woord is in 1875 voor het eerst opgeschreven in een artikel in het literaire tijdschrift De Gids (Jaargang 39) en wel in de zin [p.399]: β€˜De teedere rose vingertjes van de baby dwalen rond over den boezem der trouwe moeder, en tasten dan naar het eigen gezichtje, als om, als β€˜t ware, het verschil tusschen beide te ontdekken.’
-----Bron ► https://www.dbnl.org/tekst/_gid001187501_01/_gid001187501_01_0012.php

-----Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

-----►In de 17e eeuw sprak men 'over een mensch als een wolck' of over een 'man als een wollik'. In de 18e eeuw gebruikte de schrijver Justus van Effen het woord ook in verband met iemand die breed en groot was en een flink hoofd had. Men duidde met die WOLK dus een van gezondheid blakend, ruim gebouwd mens aan.
Wellicht ook enigszins rond van vorm...

Later beperkte de uitdrukking zich, zoals nu blijkt uit het huidige taalgebruik, alleen tot baby's.
-----Bron ► https://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_2731.php
----- Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden(1923-1925)–F.A. Stoett

----- 09.06.09

► Info
Terug
• copyright tekeningen • spotpen.nl •
e-mail-logo spotpen.nl
spotpen.nl : cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties - zoeken
Terug naar de inhoud