cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

Ga naar de inhoud

Op het matje roepen | Cartoon | China mensenrechten

Inhoud 9
779.

Mensenrechten?Minister Rosenthal roept China op het matje..------De dochter van de Chinese mensenrechten-advocate
Ni Yulan
mag China niet verlaten om hier in haar plaats een prijs in onvangst te nemen.


------Mensenrechten dienen bescherming te bieden tegen een willekeurige, eventueel onrechtvaardige behandeling van de machtige overheid (de staat en haar instanties).

------De mensenrechten bieden, als ze wettelijk functioneren, een waardig leven voor iedere mens en houden rekening met alle overtuigingen en geaardheden.

------Ze erkennen dat iedereen kan denken en zeggen wat men zelf wil.

------ De overheid mag niet zomaar geweld tegen mensen gebruiken.

------Je hebt recht op scholing, op voldoende voedsel en op huisvesting (onderdak).

------Staten spraken met elkaar hierover af dat deze rechten voor iedereen gelden: ongeacht taal, godsdienst, ras, kleur, geslacht, politieke of andere mening, welstand, geboorte, nationale of maatschappelijke afkomst of anderszins.

------De mensenrechten zijn de basis voor alle wetgeving en beleid.

------ -26.01.12

► Info
Terug
• copyright tekeningen • spotpen.nl •
e-mail-logo spotpen.nl
spotpen.nl : cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties - zoeken
Terug naar de inhoud