cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl : cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties - zoeken

spotpen.nl :

spotpen.nl doorzoeken op spotprenten - cartoons - karikaturen - illustraties

cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

Ga naar de inhoud

Risico | cartoon

Inhoud 23
2151.

Risico: gevaar, bedreiging, dreiging, onheil, onraad, de kans op iets negatiefs..

----- Het is verstandig om waakzaam te zijn en de risico’s in kaart te brengen als men iets onderneemt. ----- Voor het inschatten van de risico’s zijn er meerdere manieren, waaruit, naar gelang de situatie, gekozen kan worden. ----- Men kan bijv. met risicotabellen werken, waarin de verschillende risico's geïnventariseerd zijn en waarachter men de kansen, de blootstellingen en de gevolgen op de een of andere manier kan aangeven.. ----- Risico's en de gevolgen kunnen min of meer in getallen omgerekend worden d.m.v. Risico=KansxBlootstellingxEffect. ----- Men zet de eigen schattingen in cijfers neer en men maakt dan de som. ----- Het blijft altijd iets subjectiefs houden, doordat men schattingen invoert. ----- Als men de risico's in het oog houdt, sluipen er zo min mogelijk onverwachte gevaren een systeem of onderneming binnen.... 08.12.20

► Info
Terug
• copyright tekeningen • spotpen.nl •
e-mail-berichten sturen
RRS-feed-logo
Terug naar de inhoud