cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

Ga naar de inhoud

Risico | cartoon

Inhoud 23
2151.

Risico: gevaar, bedreiging, dreiging, onheil, onraad, de kans op iets negatiefs..----- Het is verstandig om waakzaam te zijn en de risico’s in kaart te brengen als men iets onderneemt.

----- Voor het inschatten van de risico’s zijn er meerdere manieren, waaruit, naar gelang de situatie, gekozen kan worden.

----- Men kan bijv. met risicotabellen werken, waarin de verschillende risico's geïnventariseerd zijn en waarachter men de kansen, de blootstellingen en de gevolgen op de een of andere manier kan aangeven..

----- Risico's en de gevolgen kunnen min of meer in getallen omgerekend worden d.m.v. Risico=KansxBlootstellingxEffect.

----- Men zet de eigen schattingen in cijfers neer en men maakt dan de som.

----- Het blijft altijd iets subjectiefs houden, doordat men schattingen invoert.

----- Als men de risico's in het oog houdt, sluipen er zo min mogelijk onverwachte gevaren een systeem of onderneming binnen....

----- 08.12.20

► Info
Terug
• copyright tekeningen • spotpen.nl •
e-mail-logo spotpen.nl
spotpen.nl : cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties - zoeken
Terug naar de inhoud