cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

Ga naar de inhoud

Pi-dag wiskunde meetkunde | cartoon

Inhoud 3
243.

14e van de 3e maand 3,14 --- De Amerikaanse notatie van de dag - maandvolgorde datum is 3-14 . Bij ons is dat net andersom 14-3 .... Pi-dag. Wiskunde, meetkunde -

Pi is een getal van een verhouding. Het getal π geeft de verhouding weer tussen de omtrek en de middellijn van een cirkel. Het getal dat uit die berekening komt is 3,141 592 653......... - ------- De pi (hoofdletter Π, kleine letter π) is de zestiende letter van het Griekse alfabet. In de wiskunde is de kleine letter pi (π) het symbool voor het getal 3,14159265358979.... of met nog meer cijfers achter de komma 3,14159265358979323846... ------- Er zijn formules om de omtrek te berekenen. Je kunt óók een touwtje op de omtrek plakken, dat losmaken en de lengte meten. Die lengte deel je door de lengte van de middellijn van de cirkel. Dit is de lijn die de cirkel precies in twee helften verdeeld. (Dit is natuurlijk erg globaal). Met meetkundige formules gaat het precieser. 12.03.09

► Info
Terug
• copyright tekeningen • spotpen.nl •
Terug naar de inhoud