Pesten op school - cartoon - de pester - spotpen.nl

......... spotpen.nl : cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties ........................................

spotpen.nl : cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties - zoeken

......... spotpen.nl : cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties ........................................

Ga naar de inhoud
Inhoud 18
pesten op school cartoon
1741.

Pesten, jennen, judassen, koeioneren, kwellen, negeren, nijdassen, plagen, sarren, tergen, treiteren ---- uitsluiten, isoleren. ----- Onderzoek: Enkele anti-pest-methodes die op de scholen véél gebruikt worden, leveren weinig resultaat op. Enkele minder gebruikte methodes zijn wel goed.-----

Pesten is een hardnekkig probleem. Veel studies zijn verricht, er zijn boeken vol over geschreven en toch houdt het niet op. ----- Als onderwijsgevende kun je het pestprobleem niet altijd oplossen. Dat mag men zichzelf niet verwijten. Maar men moet er wel iets aan proberen te doen. Als de leerkracht niets doet, dan mag dat zeker verweten worden. ----- 25.05.18

► Info
Terug
• copyright tekeningen • spotpen.nl •
Terug naar de inhoud