cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

Ga naar de inhoud

Ontslag regeling afvloeiingsregeling | cartoon

Inhoud 17
1539.

Men kan zelf ontslag nemen of men kan door een werkgever als werknemer ontslagen worden.----- Het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst is geen ontslag.

----- In diverse landen (o.a. in Nederland) gelden strenge regels voor het ontslaan van werknemers door de werkgever.

----- De ondernemers en enkele politieke partijen (slechte werking flex-wet) willen een versoepeling van het ontslagrecht.

----- Als de omvang van een bedrijf kleiner is, is men meer voorstander van de versoepeling van het ontslagrecht; zware ontslagkosten als er ingekrompen moet worden of bij ziekte.
Grote bedrijven kunnen dat in hun organisatie beter opvangen. -

----- 27.02.17

► Info
Terug
• copyright tekeningen • spotpen.nl •
e-mail-logo spotpen.nl
spotpen.nl : cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties - zoeken
Terug naar de inhoud