cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

Ga naar de inhoud

ADHD concentratiestoornis Ritalin - cartoon

Inhoud 7
581.

ADHD - Dit is de afkorting van de volgende Engelse woordenbrij ► Attention Deficit Hyperactivity Disorder ► Wanorde (door) aandachtsgebrek en overactiviteit. ►Druk, beweeglijk, ongeconcentreerd, geen focus, te snel?

Een probleem met 'n kind wordt snel ADHD genoemd. Een Amerikaanse telling: Één miljoen onterechte ADHD-diagnosen in de USA. --- 3 typen ADHD: ---- ADHD-I: Deze soort ADAHD ook wel ADD genoemd. Er is een overheersend, dominant tekort aan aandacht --- ADHD-H: Dit komt voor bij het type mens dat vooral hyperactief en impulsief is. De beide verschijnselen zijn dan ernstig. --- ADHD-C: Hier zijn de verschijnselen samengesteld oftewel gecombineerd.. Onoplettende houdingsverschijnselen komen samen met hyperactieve verschijnselen. Deze soort ADHD treft men het meeste aan. 21.08.10

► Info
Terug
• copyright tekeningen • spotpen.nl •
Terug naar de inhoud