cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl : cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties - zoeken

spotpen.nl :

spotpen.nl doorzoeken op spotprenten - cartoons - karikaturen - illustraties

cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

Ga naar de inhoud

Naturisten | cartoon | nudisten nudisme naturisme

Inhoud 1
28.

Gan Eden: een paradijs voor de naakte waarheid.

"Gan Eden" is Hebreews voor "Tuin van Eden" of "Aards Paradijs"... Hier leefden Adam en Eva, volgens de bijbelse verhalen, vóór de zondeval. ----- In het Joodse geloof wordt het hiernamaals niet echt aangeduid. Voor bepaalde Joodse geloofsvariaties zou "Gan Eden" óók een soort ideale bestemming of het hiernamaals kunnen zijn... ----- -----

Een blote kerkdienst -- Te laat uit het uitkleedhokje - Te laat aanwezig -- Naturisten (nudisten) in een blote, naakte kerkdienst.

----- ----- De dienst gebeurde op initiatief van de christelijke naturistenwebsite Gan Eden. ----- De naakte geloofsrichting beroept zich op Galaten 5:24: ”Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen.” ----- Adam en Eva zijn hun meest duidelijke voorbeelden. ----- De preutsen moeten volgens de naakte geloofszuil nog leren om “aan te zien zonder te begeren”. -----

Protesten vanuit de preutse zuil.

----- Op 28.09.2008 toegevoegd: De 2e blote kerkdienst die in Zeewolde zou worden gehouden, gaat niet door.----- De eerste dienst in juni had te veel negatieve reacties opgeleverd. ----- Uit een preutse bron: De christelijke naturisten overschatten zichzelf in grote mate als ze denken op eigen kracht hun zondige natuur te kunnen weerstaan.----- ----- 10.07.08

► Info
Terug
• copyright tekeningen • spotpen.nl •
e-mail-berichten sturen
RRS-feed-logo
Terug naar de inhoud