cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

Ga naar de inhoud

Naturisten | cartoon | nudisten nudisme naturisme

Inhoud 1
28.

Gan Eden: een paradijs voor de naakte waarheid.


----- "Gan Eden" is Hebreews voor "Tuin van Eden" of "Aards Paradijs"...
Hier leefden Adam en Eva, volgens de bijbelse verhalen, vรณรณr de zondeval.
----- In het Joodse geloof wordt het hiernamaals niet echt aangeduid.
Voor bepaalde Joodse geloofsvariaties zou "Gan Eden" รณรณk een soort ideale bestemming of het hiernamaals kunnen zijn...

----- Een blote kerkdienst.
Te laat uit het uitkleedhokje - Te laat aanwezig.
Naturisten (nudisten) in een blote, naakte kerkdienst. -
----- De dienst gebeurde op initiatief van de christelijke naturistenwebsite Gan Eden.

----- De naturistische geloofsrichting beroept zich op Galaten 5:24: โ€Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen.โ€
----- Adam en Eva zijn hun meest duidelijke voorbeelden van naturisme.
De 'onschuldige naaktheid' werd verbroken door de verleiding van de geniepige slang.
De naaktheid zelf had niks met de zondeval te maken.
Ze voelden zich pas naakt nรก het 'aan de appels zitten'.

----- De preutsen moeten volgens de naakte geloofsvariatie nog leren om 'aan te zien zonder te begeren'.----- Protesten vanuit de preutse zuil.
Op 28.09.2008 toegevoegd: De 2e blote kerkdienst die in Zeewolde zou worden gehouden, gaat niet door.
----- De eerste dienst in juni had te veel negatieve reacties opgeleverd.

----- Uit een preutse bron:
De christelijke naturisten overschatten zichzelf in grote mate als ze denken op eigen kracht hun zondige natuur te kunnen weerstaan.----- 10.07.08

► Info
Terug
• copyright tekeningen • spotpen.nl •
e-mail-logo spotpen.nl
spotpen.nl : cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties - zoeken
Terug naar de inhoud