cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

Ga naar de inhoud

Geschiedenis canon Marga Klompé | cartoon

Inhoud 22
2070.

Een nieuw geschiedenisoverzicht (canon oftewel richtsnoer).

----- Marga Klompé (KVP: later opgegaan in het CDA) komt in de plaats van Willem Drees (PvdA).De geschiedenislijn wordt op de scholen als leermiddel gebruikt.
Het is een schematisch overzicht van de geschiedenis in de vorm van plaatjes en bijbehorende teksten.

-----

Men is bij het maken van de canon (ijkpunten in de geschiedenis) nu ook meer uitgegaan van vrouwen en andere verwaarloosde persoonlijkheden (bijv. een zwarte verzetsstrijder).


-----


----- Dé socialistische 'heilige', Willem Drees van de AOW, moest een stapje terug doen. In de uitgebreidere lessen over de welvaartsstaat zal hij in de dagelijkse praktijk natuurlijk terugkeren.

----- De grote uitbouw van de welvaartsstaat vond echter ná Drees plaats onder minister Marga Klompé in de 60-er jaren. (bijstandswet 1965).

----- Marga Klompé was de eerste vrouwelijke minister.

----- Ze had als minister een grote invloed op het tot stand komen van sociale wetten in Nederland..

zie óók cartoon-367

----- 28.06.20

► Info
Terug
• copyright tekeningen • spotpen.nl •
e-mail-logo spotpen.nl
spotpen.nl : cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties - zoeken
Terug naar de inhoud