Langzame denkers creatiever filosofie idee uitvinding | cartoon - spotpen.nl

spotpen.nl : cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties - zoeken

Ga naar de inhoud
Inhoud 6
denker cartoon filosofie
497.

Langzame denkers zijn creatiever. Ideeën, filosofie, ontwikkeling van plannen & uitvindingen -

Theorie: 'In langzame hersens worden ideeën die ogenschijnlijk niet bij elkaar passen toch aan elkaar gelinkt.' Dan opeens:'Aha!'(?) ------ In een tv-programma: Bij snelle denkers zijn de hersenbanen gestructureerder en beter geordend. Hierdoor denkt men sneller naar een oplossing toe. Deze lag dan eerder voor de hand. ------ In andere hersens zijn de denkpatronen minder vast omlijnd en duurt alles langer. Hierdoor komen soms gegevens bij elkaar op plaatsen waar men het normaal niet verwacht. Dit kan iets totaal nieuws opleveren. 27.03.10

► Info
Terug
• copyright tekeningen • spotpen.nl •
Terug naar de inhoud