cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

Ga naar de inhoud

Langzame denkers creatiever filosofie idee uitvinding | cartoon

Inhoud 6
497.

Langzame denkers zijn creatiever. Ideeën, filosofie, ontwikkeling van plannen & uitvindingen.------ Theorie: 'In langzame hersens worden ideeën die ogenschijnlijk niet bij elkaar passen toch aan elkaar gelinkt.' Dan opeens:'Aha!'

------ In een tv-programma: Bij snelle denkers zijn de hersenbanen gestructureerder en beter geordend.

--Hierdoor denkt men sneller naar een oplossing toe.

Deze oplossing lag dan eerder voor de hand.

------ In een tv-programma: In andere hersens zijn de denkpatronen minder vast omlijnd en duurt alles langer (chaotischer en langzamer).

------ Doordat niet alles volgens vaste denkpatronen gaat, maar ook onverwachte denkroutes genomen worden, komen er weleens gegevens bij elkaar op plaatsen waar men het normaal niet verwacht.

------ Er ontstaan nieuwe denkpatronen.
Dit kan iets totaal nieuws of onverwachts opleveren.
Nieuwe ideeën en uitvindingen....

------ 27.03.10

► Info
Terug
• copyright tekeningen • spotpen.nl •
e-mail-logo spotpen.nl
spotpen.nl : cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties - zoeken
Terug naar de inhoud