cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

Ga naar de inhoud

jaloers | cartoon

Inhoud 22
2072.

Stijlverschillen. Kledingstijlen.-----

Jaloersheid: afgunst, ijverzucht, jaloezie, minnenijd.-----

Als men gauw tot jaloersheid vervalt, terwijl daar nauwelijks een aanleiding toe bestaat, kan dat grote moeilijkheden opleveren.----- De ander (bijv. de partner) voelt wantrouwen en overmatige controle.
Degene die jaloers is, dreigt geestelijk ontregeld te raken door al de twijfel die door jalouzie ontstaat..

----- Je maakt denkfouten als je jaloers bent. Het gaat hier dan meer om afgunst.

----- Bij een gezonde jaloersheid neemt men een ander in zijn prestaties Ên handelen als voorbeeld.

----- Men gaat zelf meer zijn best doen om ook zoiets te bereiken.

----- Een relativerende, humoristische houding kan negatieve jaloersheid in de kiem smoren.

----- 06.07.20

► Info
Terug
• copyright tekeningen • spotpen.nl •
e-mail-logo spotpen.nl
spotpen.nl : cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties - zoeken
Terug naar de inhoud