cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

Ga naar de inhoud

Huilende baby wolf | cartoon

Inhoud 23
2129.

Oudheidkundigen denken dat de eerste mensen in Afrika evolueerden en zich daarna in verschillende golven verspreidden.. .----- Een mogelijke verklaring voor hun verspreiding is klimaatsverandering.
-----

In het begin zat de mensheid opgesloten ten zuiden van woestijnen. .----- Veranderingen in het vroegere klimaat vielen samen met enkele van de grote migraties naar en door Azië, dan noordelijk naar Europa en tenslotte helemaal naar Australië en Noord-Amerika.

----- Een ding dat bepaald werd door het klimaat, was voedsel. .

----- De temperatuur en de neerslag die aan de basis van al het voedsel liggen, zijn vaak de hoofdoorzaken van migraties.

----- Voedsel houdt in: planten en/of vlees van plantenetende dieren. Mensen bleven vaak lang in hetzelfde gebied omdat ze opgesloten zaten achter natuurlijke barrières.

----- IJsgebieden, bergen en hoog zeewater etc. hielden ze dan tegen..

----- In een ijstijd zakte het zeewater en konden de mensen over ondiepere zeeën en meer eilanden en land verder.. Bijvoorbeeld van Siberië naar Amerika of van Azië naar Australië..

----- Er zijn, volgens de kennis van nu op zijn minst (?), zes vroege mensensoorten geweest.

----- Alle huidige mensen horen, ondanks alle verschillen, tot dezelfde soort: de Homo Sapiens (De wetende mens).

----- Vijf van die zes vroege menssoorten raakten uitgestorven tijdens klimaatsveranderingen.

----- De laatste soort die uitstierf was de Neanderthaler (20.000 jaar geleden).

----- De Homo Sapiens of moderne mens is de soort die het tot heden overleefd heeft. Deze soort heeft zich ook vanuit Afrika over de wereld verspreid..

----- Tussen 125.000 en 60.000 jaar geleden arriveerde de Homo Sapiens (de moderne mens) in meerdere golven in Azië en Europa. 40.000 jaar geleden kwam de moderne mens (Aboriginals) aan in Australië en 15.000 jaar geleden in Amerika.----- ►►► Alles wat men denkt te weten, verandert steeds weer.
----- Na een jaar denkt men op bepaalde punten vaak weer anders over de evolutie van de mens.

----- Dit verhaal is dus 'Ohne Gewähr' (zonder garantie).Nieuw:► In Marokko is een vindplaats met fossiele resten van Homo Sapiens-mensen van 300.000 jaar geleden......, terwijl de voorlaatste nieuwe mening over het opduiken van de Homo Sapiens uitging van hoogstens 200.000 jaar geleden.....
De Sahara was toen groen.....
----Bericht van 07 juni 2017:

Nieuwe archeologische vondsten in Marokko tonen aan dat de Homo Sapiens 280.000 tot 350.000 jaar geleden al bestond.....

30.10.20

► Info
Terug
• copyright tekeningen • spotpen.nl •
e-mail-logo spotpen.nl
spotpen.nl : cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties - zoeken
Terug naar de inhoud