cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

Ga naar de inhoud

Religie godsdienst geloof | catoon | gebed

Inhoud 2
107.

Als een godsdienst nog niet geëmancipeerd en geïntegreerd is, kan men er moelijker grappen over maken.----- Is men meer geïntegreerd? Dan kan dat beter.
----- Bij de katholieken kwam dat bijvoorbeeld los met de cabaretier Fons Jansen ...

----- Groepen kunnen gemakkelijker omgaan met intern gemaakte grappen dan met grappen die van buitenaf over henzelf gemaakt worden.

----- Een jood die een grap over een jood maakt, wordt beter door de eigen gemeenschap geaccepteerd dan iemand van buitenaf die een grap over joden maakt; dan wordt het al gauw anti-semitisme genoemd door bepaalde joodse groeperingen, die al rap de beledigde uithangen....

----- Het gebed is een onderdeel van de diverse religies.

----- In het gebed zoekt een gelovige spiritueel contact met het goddelijke, het spirituele, het bovennatuurlijke of met gestorvenen.

----- In de godsdiensten zijn er verschillende gebedshoudingen: staand op en neer schudden, zitten, staan, knielen, gebogen staan, boeddhisme (liggend, staand, knielend, lotushouding), moslimgebed (salat: staand, voorover gebogen en knielend), gevouwen handen, armen gespreid etc.

----- 06.10.08

► Info
Terug
• copyright tekeningen • spotpen.nl •
e-mail-logo spotpen.nl
spotpen.nl : cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties - zoeken
Terug naar de inhoud