cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

Ga naar de inhoud

Religie godsdienst geloof | catoon | gebed

Inhoud 2
107.

Als een godsdienst nog niet geëmancipeerd en geïntegreerd is, kan men er moelijker grappen over maken. .

----- Is men meer geïntegreerd? Dan kan dat beter. Bij de katholieken kwam dat bijvoorbeeld los met de cabaretier Fons Jansen ... ----- Groepen kunnen gemakkelijker grappen intern maken dan dat er grappen van buitenaf over henzelf komen. Een jood die een grap over een jood maakt, wordt beter geaccepteerd dan dat die grap van buitenaf komt. ----- -----

Het gebed is een onderdeel van de diverse religies.

----- In het gebed zoekt een gelovige spiritueel contact met het goddelijke, het spirituele, het bovennatuurlijke of met gestorvenen. ----- In de godsdiensen zijn er verschillende gebedshoudingen: staand op en neer schudden, zitten, staan, knielen, gebogen staan, boeddhisme (liggend, staand, knielend, lotushouding), moslimgebed (salat: staand, voorover gebogen en knielend), gevouwen handen, armen gespreid etc. 06.10.08

► Info
Terug
• copyright tekeningen • spotpen.nl •
e-mail-logo spotpen.nl
spotpen.nl : cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties - zoeken
Terug naar de inhoud