cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

Ga naar de inhoud

DSB-bank cartoon failliet curatele bewindvoerder curator

Inhoud 5
402.

DSB-bank failliet en onder curatele van een bewindvoerder of curator -

Scheringa zette klanten, die door de kredietcrisis de slechte producten met kleine lettertjes niet konden afbetalen, onder druk. Nu krijgt hij lettertjes onder ogen. ------- Bij onbekwaamheid: Een door de rechter aangewezen curator of bewindvoerder voert het beheer over de bezittingen van een natuurlijk persoon of van een rechtspersoon. De curator kijkt eerst naar de belangen van de onder curatele gestelde. Bij insolventie: (Hier de DSB-bank). Als er niet meer aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan (insolventie), is het mogelijk dat de rechtbank het faillissement uitspreekt. De bewindvoerder regelt dan de afhandelingen met met de schuldeisers. Hij dient de balangen van de schuldeisers. 14.10.09

► Info
Terug
• copyright tekeningen • spotpen.nl •
Terug naar de inhoud