cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

Ga naar de inhoud

DSB-bank cartoon failliet curatele bewindvoerder curator

Inhoud 5
402.

DSB-bank failliet en onder curatele van een bewindvoerder ( curator ).----- Algemeen bestuursvoorzitter (CEO) en tevens bankeigenaar Scheringa zette klanten, die door de kredietcrisis de slechte producten met kleine lettertjes niet konden afbetalen, onder druk.
----- Nu krijgt hij lettertjes onder ogen.

----- Bij onbekwaamheid: Een door de rechter aangewezen curator of bewindvoerder voert het beheer over de bezittingen van een natuurlijk persoon of van een rechtspersoon.

-De curator kijkt eerst naar de belangen van de onder curatele gestelde.

----- Bij insolventie: (Hier de DSB-bank). Als er niet meer aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan (insolventie), is het mogelijk dat de rechtbank het faillissement ( bankroet ) uitspreekt.

-De bewindvoerder regelt dan de afhandelingen met de schuldeisers. Hij dient de balangen van de schuldeisers.

Zie ook -c-292 || GeenMatch

Zie ook -c-400 || Wurgcontract

Zie ook -c-393 || Krokodil----- 14.10.09

► Info
Terug
• copyright tekeningen • spotpen.nl •
e-mail-logo spotpen.nl
spotpen.nl : cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties - zoeken
Terug naar de inhoud