cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

Ga naar de inhoud

Limburgs dialect streektaal | cartoon |

Inhoud 2
167.

Meertensinstituut : Woordenschatonderzoek bij streektaalsprekende kinderen : 'De kinderen in onze steekproef zaten iets boven het landelijk gemiddelde.'----- Het dialect zit ze dus niet in de weg.'

Dialect of streektaal?
----- Het Limburgs wordt als streektaal in allerlei situaties gebruikt.
Dit blijkt uit een groot onderzoek via Internet dat uitgevoerd is en dat begeleid werd door de universiteit van Utrecht..

----- De Nederlandse regering heeft ooit het Limburgs als aparte streektaal erkend (Europees Handvest voor Regionale en Minderheidstalen).
----- De erkenning van deze 'vreemde' taal werd op 14 februari 1997 officieel vastgelegd.

----- Het Limburgs heeft andere wortels dan het officiële Nederlands.
----- Ongeveer een miljoen mensen spreken Limburgs.

----- Het taalgebied bevindt zich in België, Duitsland (Zelfkant) en Nederland.

----- Het Limburgs is een klanktaal.
Voorbeeld: Of een woord meervoud of enkelvoud is, hoort men vaak alleen aan de klankverschuiving. (Eine stein - Twiê stein ......Dorpsvariatie: Iêne stiên - twiê stiên
- ABN: Een steen - Twee stenen)

----- De zinsbouw en woordvorming hebben eigen structuren.
Per stad, dorp en streek bestaan er klankverschillen.

----- Als men Limburgs hoort, hoort men niet HÉT Limburgs.

----- De voor buitenstaanders redelijk verstaanbare taal van de muziekgroep Rowwen Hèze is een meer aan het Brabants gelinkte Peelkant-Limburgs.
Dit is een anders klinkend Limburgs dan verderop in de provincie.

----- Het Limburgs heeft zich als streektaal nog redelijk kunnen handhaven, maar in de toekomst zal de slijtage steeds groter worden.

----- 15.12.08

► Info
Terug
• copyright tekeningen • spotpen.nl •
e-mail-logo spotpen.nl
spotpen.nl : cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties - zoeken
Terug naar de inhoud