cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

Ga naar de inhoud

Limburgs dialect streektaal | cartoon |

Inhoud 2
167.

Meertensinstituut : Woordenschatonderzoek bij streektaalsprekende kinderen : 'De kinderen in onze steekproef zaten iets boven het landelijk gemiddelde. Het dialect zit ze dus niet in de weg.' Dialect of streektaal? - Het Limburgs wordt in allerlei situaties gebruikt --

Dit blijkt uit een groot onderzoek via Internet dat uitgevoerd is en dat begeleid werd door de universiteit van Utrecht.. ------- ------- De Nederlandse regering heeft ooit het Limburgs als aparte streektaal erkend (Europees Handvest voor Regionale en Minderheidstalen). De erkenning van deze 'vreemde' taal werd op 14 februari 1997 officieel vastgelegd. Het Limburgs heeft andere wortels dan het officiële Nederlands. Ongeveer een miljoen mensen spreken Limburgs. Het taalgebied bevindt zich in België, Duitsland (Zelfkant) en Nederland. Het Limburgs is een klanktaal. Of een woord meervoud of enkelvoud is, hoort men vaak alleen aan de klankverschuiving. (Eine stein - Twiê stein ......Dorpsvariatie: Iêne stiên - twiê stiên - ABN: Een steen - Twee stenen) De zinsbouw en woordvorming hebben eigen structuren. Per stad, dorp en streek bestaan er klankverschillen. Als men Limburgs hoort, hoort men niet HÉT Limburgs. De voor buitenstaanders redelijk verstaanbare taal van de muziekgroep Rowwen Hèze is een meer aan het Brabants gelinkte Peelkant-Limburgs. Dit is een anders klinkend Limburgs dan verderop in de provincie. ------- Het Limburgs heeft zich als streektaal nog redelijk kunnen handhaven, maar in de toekomst zal de slijtage steeds groter worden. 15.12.08

► Info
Terug
• copyright tekeningen • spotpen.nl •
e-mail-logo spotpen.nl
spotpen.nl : cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties - zoeken
Terug naar de inhoud