cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

Ga naar de inhoud

Tien geboden Mozes Staten bijbel | cartoon Stenen Tafelen

Inhoud 14
1227.

De tien geboden & Mozes-------De Statenbijbel:
De eerste officiΓ«le Nederlandstalige rechtstreekse bijbelvertaling uit 't oorspronkelijke Hebreeuws, Aramees en Grieks: de Synode van Dordrecht (1618). Klaar in 1637 .

-------De Nederduitse Gereformeerde Kerk organiseerde van 1618 tot 1619 kerkvergaderingen.

Deze, in die jaren steeds terugkerende vergadering, noemt men 'De Synode van Dordrecht'

-------De belangrijkste opdracht van de Staten-Generaal aan de Synode was: Maak een eind aan de godsdienstige ruzie tussen remonstranten (Arminianen) en contra-remonstranten (Gomaristen); een splijtzwam in de toenmalige Nederlandse maatschappij en politiek.

------- 21.11.14

► Info
Terug
• copyright tekeningen • spotpen.nl •
e-mail-logo spotpen.nl
spotpen.nl : cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties - zoeken
Terug naar de inhoud