cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

Ga naar de inhoud

China | cartoon draak Chinezen

Inhoud 21
1935.

De twee gezichten van China - Een Chinese draak -.

-----

De Oeigoeren zijn een bevolkingsgroep in China. Het zijn moslims.----- Ze wonen in een autonoom gebied in het westen van China dat Xinjiang heet.

----- Er zijn 11.000.000 Oeigoeren . Dit is bijna de helft van de bevolking (45%) in die regio.

----- Hun taal hoort bij een groep talen die verwant zijn aan het Turks..

-----

In het verre verleden hebben er ooit Oeigoerse staten bestaan..----- Na de verdwijning ervan verdween het begrip Oeigoeren als aanduiding.

----- Aan het eind van de 19e eeuw gingen Russische onderzoekers de moslimbevolking in dat gebied weer aanduiden als Oeigoeren , ofschoon van de oorspronkelijke Oeigoeren weinig meer over was.

----- De moslimbevolking die het betrof, ging de naam Oeigoeren ook voor zichzelf gebruiken.

-----

China houdt de moslims in dit gebied, vaak onder het mom van terrorismebestrijding, in de gaten en probeert ze in heropvoedings-kampen te hersenspoelen. .----- Minstens 1.500.000 Oeigoeren en andere islamitische bevolkingsgroepen in die regio leven in een soort gevangeniskampen.

----- Onafhankelijke onderzoekers hebben dit met veel moeite aan het licht gebracht..

----- Het betreft hier mensen van ethnische minderheden. Het zijn dus gÊÊn Chinezen.

----- 30.07.19

► Info
Terug
• copyright tekeningen • spotpen.nl •
e-mail-logo spotpen.nl
spotpen.nl : cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties - zoeken
Terug naar de inhoud