cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

Ga naar de inhoud

Bijen hotel | cartoon

Inhoud 21
1931.

In Nederland zijn ooit meer dan 355 soorten wilde bijen gesignaleerd.
Iedere wilde bijensoort heeft zijn eigen unieke levenswijze
----- Rode Lijst 2018:

----- Deze lijst laat weten dat 55% van de bijensoorten is bedreigd of uit Nederland is verdwenen...

Bij de hommels is de achteruitgang in verhouding nog erger dan bij de andere wilde bijensoorten.

----- In Nederland leven 29 hommelsoorten. Hiervan zijn er 21 sterk verminderd...

-----

Klimaatverandering.----- Enkele soorten uit zuidelijke gebieden zijn meer naar het noorden gekomen.

----- Enkele noordelijke soorten zijn verdwenen of in aantallen verminderd.

-----

Neo-nicotinoïden----- Door het gebruik van neonicotinoïden denkt/dacht men het gebruik van andere insecticiden te verminderen..

----- Allerlei variaties van neonicotinoïden (lijkt op nicotine) verzwakken en doden de honingbijen én de wilde bijen. Door het verminderde aantal insecten gaan de vogelsoorten óók achteruit.

----- Vanaf januari 2019 mag dit spul alleen nog in kassen gebruikt worden...
De bietenboeren zijn zwaar teleurgesteld.

----- Wellicht zijn er nog andere (kleinere?) oorzaken van de insecten-afname in het algemeen en van bepaalde soorten in het bijzonder:
Te weinig wilde bloemen, het klimaat, de varroamijt op de honingbij en .. en... (?)....

----- Veel imkers:
Doordat er zoveel zorg en aandacht uitgaat naar de Europese honingbij, worden de wilde bijen tot overmaat van ramp wellicht van de schaarser wordende voedselplaatsen weggedrukt...

----- 14.07.19

► Info
Terug
• copyright tekeningen • spotpen.nl •
e-mail-logo spotpen.nl
spotpen.nl : cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties - zoeken
Terug naar de inhoud