cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl : cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties - zoeken

spotpen.nl :

spotpen.nl doorzoeken op spotprenten - cartoons - karikaturen - illustraties

cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

Ga naar de inhoud

Bijen hotel | cartoon

Inhoud 21
1931.

In Nederland zijn ooit meer dan 355 soorten wilde bijen gesignaleerd. Iedere wilde bijensoort heeft zijn eigen unieke levenswijze

----- Rode Lijst 2018: ----- Deze lijst laat weten dat 55% van de bijensoorten is bedreigd of uit Nederland is verdwenen... ----- Bij de hommels is de achteruitgang in verhouding nog erger dan bij de andere wilde bijensoorten. ----- In Nederland leven 29 hommelsoorten. Hiervan zijn er 21 sterk verminderd... -----

Klimaatverandering.

----- Enkele soorten uit zuidelijke gebieden zijn meer naar het noorden gekomen. ----- Enkele noordelijke soorten zijn verdwenen of in aantallen verminderd. -----

Neo-nicotinoïden

----- Door het gebruik van neonicotinoïden denkt/dacht men het gebruik van andere insecticiden te verminderen.. ----- Allerlei variaties van neonicotinoïden (lijkt op nicotine) verzwakken en doden de honingbijen én de wilde bijen. Door het verminderde aantal insecten gaan de vogelsoorten óók achteruit. ----- Vanaf januari 2019 mag dit spul alleen nog in kassen gebruikt worden... De bietenboeren zijn zwaar teleurgesteld. ----- Wellicht zijn er nog andere oorzaken van de insecten-afname in het algemeen en van bepaalde soorten in het bijzonder: Te weinig wilde bloemen, het klimaat, de varroamijt op de honingbij en .. en... (?).... ----- Doordat er zoveel zorg en aandacht uitgaat naar de Europese honingbij, worden de wilde bijen tot overmaat van ramp wellicht van de beperkt wordende voedselplaatsen weggedrukt... 14.07.19

► Info
Terug
• copyright tekeningen • spotpen.nl •
e-mail-berichten sturen
RRS-feed-logo
Terug naar de inhoud