cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

Ga naar de inhoud

Beoordelingsgesprek functioneringsgesprek | cartoon

Inhoud 8
640.

Rechtspositie, salaris, competenties: Functioneringsgesprek - 33 % van het personeel is ontevreden over 't beoordelingsgesprek.----De leidinggevenden kijken er uiteraard vÃĢÊl positiever tegenaan.

----Bij een beoordelingsgesprek zijn een werknemer en zijn leidinggevende met elkaar in contact..
Tijdens een beoordeling zijn de posities ongelijk.

Er is slechts eenrichtingsverkeer.

De leidinggevende geeft een oordeel over de prestaties van de ondergeschikte.

Die kan kennisnemen en reageren.

----Tijdens een functioneringsgesprek zijn de verhoudingen t.o.v. elkaar meer in evenwicht (gelijkwaardiger) .
-- De werknemer kan zijn visie geven op zijn functioneren Ên op dat van de leidinggevenden.... .

Hij zoekt samen met leidinggevende naar mogelijkheden om het functioneren en de onderlinge samenwerking te verbeteren.

(Verbeterpunten van de werknemer Ên het bedrijf samen).

---- 16.12.10

► Info
Terug
• copyright tekeningen • spotpen.nl •
e-mail-logo spotpen.nl
spotpen.nl : cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties - zoeken
Terug naar de inhoud