cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

Ga naar de inhoud

Herenakkoord - cartoon gentleman's agreement

Inhoud 3
256.

Een stille schuddebuikende, bijna ingehouden lach.


----- Op heren lijkende bankiers (boeven).

----- Bericht: De banken sluiten een herenakkoord met minister Bos.

Een herenakkoord (Engels: gentleman's agreement) is een akkoord over een bepaalde zaak tussen twee of nรณg meer belangengroepen.

----- Men kan het akkoord mondeling en/of op papier vastgelegd hebben..
Omdat een herenakkoord in beginsel niet volgens het recht afdwingbaar is, doet men een beroep op het eergevoel van de partijen.

----- Als dwangmaatregel op het niet opvolgen van het besluit gebruikte men in het verleden maatschappelijke druk vanuit de sociale groepen waartoe men behoorde: bijv. uitstoting uit een sociale kennissenkring..

----- Een volgens het recht wettelijk afdwingbare overeenkomst is een andere, meer tegenovergestelde manier om overeenkomsten af te sluiten.

Dit noemt men een contractuele overeenkomst.
Hierin staan de verplichtingen en voorwaarden nauw omschreven. .

----- 02.04.09

► Info
Terug
• copyright tekeningen • spotpen.nl •
e-mail-logo spotpen.nl
spotpen.nl : cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties - zoeken
Terug naar de inhoud