cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl : cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties - zoeken

spotpen.nl :

spotpen.nl doorzoeken op spotprenten - cartoons - karikaturen - illustraties

cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

Ga naar de inhoud

Alcohol controle | catoon | tractor ploegen

Inhoud 4
279.

Alcohol | Alcoholcontrole - tractor - scheve, kronkelige ploegsporen -

Alcoholgebruik boven het vastgestelde promillage (0,5) is verboden voor chauffeurs en bestuurders van voertuigen (ook rijwielen).- ------- Je moet het niet zo gek maken dat het opvalt of hinderlijk wordt. In Nederland is openbare dronkenschap strafbaar (artikel 453 van het Wetb. van Strafrecht). Hij die "zich in kennelijke staat van dronkenschap op de openbare weg bevindt", is strafbaar. Een hechtenis van ten hoogste twaalf dagen of een geldboete (enkele honderden euro's) kan het gevolg zijn. Rijden onder invloed staat hier bovendien los van, ofschoon beide strafbare feiten tegelijkertijd kunnen voorkomen.. 06.05.09

► Info
Terug
• copyright tekeningen • spotpen.nl •
e-mail-berichten sturen
RRS-feed-logo
Terug naar de inhoud