cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

Ga naar de inhoud

Alcohol controle | catoon | tractor ploegen

Inhoud 4
279.

Alcohol. -- Rijden onder in vloed & openbare dronkenschap.


----- 1.Alcoholcontrole - tractor - scheve, kronkelige ploegsporen -
Alcoholgebruik boven het vastgestelde promillage (0,5) is verboden voor chauffeurs en bestuurders van voertuigen (ook rijwielen).-

-----De maximumstraf is â‚Ŧ 4.500,- of een detentie van drie maanden en/of ontzegging van de rijbevoegdheid voor vijf jaar.
Als het binnen vijf jaar wÊÊr gebeurt, is men het rijbewijs voorgoed kwijt..
De schuldige moet dan opnieuw rijexamen doen.
Daarnaast kan er een Educatieve Maatregel en een geschiktheidsonderzoek zijn waaraan men zich moet onderwerpen..
Indien men ongelukken veroorzaakt staat men wettelijk en bij de verzekeringen erg zwak.
Als iemand zijn auto uitleent, kan die eigenaar van de auto meegesleept worden in de kosten als de lenende chauffeur onder invloed bij een ongeluk betrokken raakt.

----- 2.Je moet het niet zo gek maken dat het opvalt of hinderlijk wordt.

In Nederland is openbare dronkenschap strafbaar (artikel 453 van het Wetb. van Strafrecht).
Als men in kennelijke staat van dronkenschap is, is men strafbaar.
Dit moet op straat (in het openbaar dus) zijn. 'Kennelijk' wil zeggen dat anderen het kunnen zien en zich eraan ergeren of er last door ondervinden.
Als zo'n persoon zich dus asociaal, opdringerig of vervelend op straat gedraagt, is hij schuldig aan openbare dronkenschap.
Bij dronkenschap kan men 12 dagen (maximaal) gevangenisstraf krijgen.
Men kan er ook vanaf komen met een geldboete (enkele honderden euro's).

Rijden onder invloed (1) staat hier bovendien los van, ofschoon beide strafbare feiten tegelijkertijd kunnen voorkomen..

----- 06.05.09

► Info
Terug
• copyright tekeningen • spotpen.nl •
e-mail-logo spotpen.nl
spotpen.nl : cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties - zoeken
Terug naar de inhoud